Seniorenochtend - Greensome

03 oktober 2018, 08:00 - 13:30

Greensome wordt gespeeld door een team van twee personen tegen een ander team van twee personen.
Beide spelers van hetzelfde team slaan af, kiezen de beste bal en slaan daar dan om en om meer verder.
Puntentelling per hole 2-0, 1-1 of 0-2.

Agenda overzicht