Nieuws van het bestuur

Convenant

Dinsdag 7 mei 2019 was het dan zover, het convenant werd ondertekend door de StAK, de BV en door de vereniging.

We zijn er erg tevreden over dat dit nu tot stand gekomen is en dat we op een prettige manier verder kunnen met de goede onderlinge verstandhouding.

Langs deze weg wilde ik ook de StAK en de BV bedanken voor het tot stand komen van dit convenant dankzij de prettige gesprekken die we hebben gehad.

Bedankt.


                     

          

Bedankt

Martin Kentie
Voorzitter Golfvereniging Schinkelshoek