Koppel-Matchplay 2018

De finale wedstrijden van het koppel-matchplay toernooi 2018 staan voor de deur.

Dit jaar zijn we begonnen met 39 teams. Het was een leuke puzzel om dit aantal in een afvalschema te verwerken, waarbij zoveel mogelijk teams tegen elkaar konden spelen.

Na vele wedstrijden zijn we inmiddels gevorderd tot de laatste wedstrijden. Op zondagmiddag 15 juli worden deze laatste wedstrijden in het hoofdtoernooi en in de verliezersronde gespeeld. Deze finales beginnen om 14.30 uur en publiek is van harte welkom.

Wedstrijdschema hoofdtoernooi: koppel-matchplay-2018-update-12juli_1531506390.pdf

Verliezerstoernooi: koppel-matchplay-2018-vlrs-update-12juli.pdf


Spelvorm
De spelvorm is Matchplay Vierbal. Een wedstrijd waarin twee spelers hun beste bal spelen tegen de beste bal van twee andere spelers. Iedereen slaat af. Per koppel bepaal je welke bal het beste ligt, waarna je vervolgens van die plek beiden weer een bal slaat. De bal op de gekozen plek dient als marker en mag nooit opgepakt en/of verplaatst worden. De “andere” bal moet in een straal van maximaal 20 cm van “markerbal” geplaatst worden, echter niet dichter naar de hole. De volgorde van slaan van de volgende bal mag men zelf bepalen.

Afspreken spelen wedstrijd
De koppels maken zelf afspraken met elkaar over het tijdstip en datum van de te spelen wedstrijd. De wedstrijdleiding mengt zich hierin niet. In het schema wordt aangegeven voor welke datum de wedstrijd gespeeld dient te zijn. Indien deze datum wordt overschreden zal door loting bepaald worden welk koppel door mag naar de volgende ronde. Er zal strikt de hand worden gehouden aan deze datum.

•    Probeer zoveel mogelijk het weekend te vermijden voor het spelen van een wedstrijd. Kan het niet anders, dan zo vroeg mogelijk of aan einde van de dag.
•    Wilt u een starttijd boeken? Doe dit graag alleen telefonisch via de receptie. Geef hierbij aan dat het om een koppel-matchplay wedstrijd gaat. Als dat kan krijgt u dan een dubbele starttijd. Daarnaast is dan ook de Marshall op de hoogte en weet hij dat er mogelijk kijkers in de baan lopen.
•    Het boeken van een  starttijd voor een koppel-matchplay wedstrijd kan 5 dagen van te voren.

Uitslag wedstrijd
Na afloop van de wedstrijd mailt u de uitslag zo snel mogelijk naar de wedstrijdcommissie: wedstrijd@golfverenigingshinkelshoek.nl

Handicap-verrekening
Ieder koppel heeft een playing handicap. Het wedstrijdschema wordt gevuld aan de hand van deze playing handicap. Daarbij zal het koppel met de laagste handicap uitkomen tegen koppel 40, koppel 2 tegen koppel 39 enzovoort. Op basis van de stroke-index krijgt het koppel met de hoogste handicap op holes slagen mee. Het maximaal aantal slagen verschil tussen de koppels is vier ook al is het verschil in playing handicap tussen de beide koppels meer dan vier.
Het verschil in handicaps wordt verrekend op de holes met Stroke-Index 1,2,3 en/of 4.

Volgorde afslag
Bij een gemengde flight is het zo dat het koppel mag kiezen wie het eerste afslaat:
Dus de dames mogen ook als eerste afslaan. Houd echter wel oog voor de veiligheid.

Welke bal spelen
Bij het bepalen met welke bal gespeeld gaat worden is er de volgende regel:
Wanneer een bal mag/moet worden verplaatst zonder strafslag (GUR, bal op pad), dan voert u eerst deze handeling uit en daarna kiest u de beste bal.
(Wanneer u kiest voor een bal die verplaatst moet worden met een strafslag (water, onbespeelbaar, verloren) dan kunt u dat ook de beste bal noemen, maar heeft u ook een strafslag, dus is dat minder handig.)

Putten
Het is toegestaan om bij het putten achter je medespeler te staan om te kijken naar het “lijntje”.