Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Privacy

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Golfvereniging Schinkelshoek gevestigd te Zuidbuurt 79, 3132 KA te Vlaardingen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24356404, hierna te noemen: `de Vereniging`. En Free Golf BV gevestigd te Zuidbuurt 79, 3132 KA te Vlaardingen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24188310, hierna te noemen “de BV”. Als u hieronder “wij” of “ons” leest, dan gaat het over de Vereniging en de BV. De Vereniging heeft een verwerkingsovereenkomst gesloten met de BV.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan via info@golfbaanschinkelshoek.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.


Doel

Welke persoons-gegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers (derden)

Het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst, volgen van lessen/cursussen en deelnemen aan wedstrijden.

· Voornaam
· Achternaam
· Adres
· Telefoonnummer
· E-mail adres
· Geboortedatum
· Beroep

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst. Na de overeenkomst wordt de informatie binnen 6 maanden verwijderd uit het actieve-leden bestand.

· Website software
· E-Golf4u software
· ProAgenda software

Aankopen en bestellingen in onze golfshop

· Voornaam
· Achternaam
· Adres
· Telefoonnummer
· E-mail adres
· Kleding- en schoenmaat (bij bestellingen)

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 1 jaar daarna. Zie ook: Financiële administratie bewaartermijn.

Wij kunnen de persoonsgegevens verstrekken, wanneer dit voor de levering van belang is aan de:
· Leverancier
· Vervoerder

Het organiseren van een feest, partij of uit uitbrengen van een offerte.

· Voornaam
· Achternaam
· Adres
· Telefoonnummer
· E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 1 jaar daarna. Zie ook: Financiële administratie bewaartermijn.

Wij kunnen de persoonsgegevens verstrekken, wanneer dit voor de levering van belang is aan de:
· Leverancier

Huwelijksceremonie

· Voornaam
· Achternaam
· Adres
· Telefoonnummer
· E-mail adres
· Geboortedatum
· Geslacht
· BSN nummer

Uitvoering van de overeenkomst

· Burgerlijke stand van de gemeente

Financiële administratie (bijvoorbeeld bij lidmaatschap, bestedingen in horeca en golfshop)

· Voornaam
· Achternaam
· Adres
· Telefoonnummer
· E-mail adres
· Bankgegevens
· Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

In de financiële administratie voor 7 kalenderjaren na financiële afwikkeling van de overeenkomst.

· Boekhoudsoftware
· E-Golf4u software
· Accountant
· Kassasoftware
· Belastingdienst
(bij belastingcontrole)


Versturen (digitale) berichten, waaronder onze nieuwsbrief

· Voornaam
· Achternaam
· E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is als lid of op eigen verzoek heeft aangemeld.
U kunt zich ook afmelden.

· E-marketingtools
· Website software

Contact met oud-leden. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

· Voornaam
· Achternaam
· Adres
· Telefoonnummer
· E-mail adres

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken worden de gegevens maximaal 7 jaar bewaard in een apart archief.

· Niet van toepassing

Ledenportaal

· Voornaam
· Achternaam
· Adres
· Telefoonnummer
· E-mail adres

Toestemming

U kunt hier gegevens delen met andere leden of de gegevens verbergen.

· E-Golf4u software
· Website software
· Andere leden

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren· IP-adresgegevensToestemmingIedere keer dat onze website bezocht wordt.· Website software
· Analyse software
· Cookies
(zie voor meer info de alinea Cookies)


Cookies

Wij gebruiken alleen technisch noodzakelijke functionele cookies en analytische cookies op onze website, in de zin van toepasselijke wetgeving zoals artikel 11.7a lid3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. Voor het gebruik van dit soort cookies hoeft u geen toestemming te geven.

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die wij met u hebben of als wij dit wettelijk verplicht zijn. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij wij op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, corrigeren, verwijderen of af te schermen. U kunt uw verzoek richten aan info@golfbaanschinkelshoek.nl  Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens, vragen wij u om zich te identificeren, om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. U kunt dit doen op 2 manieren. Door een afgeschermde kopie van uw ID bewijs te sturen. Maak dan in de KopieID app van de overheid de volgende informatie zwart: uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van uw privacy. Het is ook mogelijk om ter identificatie uw ID bewijs te tonen bij de receptie.

Wij zullen ons best doen om uw verzoek binnen een maand af te handelen.

Ledenportaal

Al u een cursus of lessen bij ons volgt, lid bij ons wordt of starttijden reserveert worden uw gegevens opgenomen in onze (leden)registratie software E-Golf4u. Voor de planning van de lessen vind ook registratie plaats in onze ProAgenda. Via onze website is er een koppeling met deze informatie. Het ledenportaal kan door u worden gebruikt om een starttijd te boeken. Andere leden kunnen via dit portaal contactgegevens van u opzoeken, zodat zij contact met u kunnen opnemen of u kunnen toevoegen als medespeler bij een starttijd. U kunt in het besloten ledendeel van de website van de golfbaan ook zelf uw contactgegevens afschermen voor andere leden en u afmelden voor de nieuwsbrief. Wijzigingen die u doorvoert in dit ledendeel worden daarmee niet automatisch gewijzigd in andere delen van onze ledenadministratie of financiële administratie.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij treffen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging en de BV. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Wij passen ons privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij ons best doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, de indruk heeft dat er iets misgaat bij de bescherming van de gegevens of ons wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

E-mail: info@golfbaanschinkelshoek.nl

Telefoonnummer: 010-4602139

Bezoek/postadres: Zuidbuurt 79, 3132 KA Vlaardingen


Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.