Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Veel van de activiteiten worden door commissies binnen de vereniging uitgevoerd. Dit is altijd onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging. Daar liggen ook de bevoegdheden om overeenkomsten aan te gaan. De volgende commissies zijn binnen de vereniging actief:

Het bestuur vergadert iedere maand met de bestuursleden en zeer regelmatig met de voorzitters van de verschillende commissies. Daar informeren we elkaar en worden de verschillende activiteiten op elkaar afgestemd.

Ook wordt er vergaderd met het stichtingsbestuur (vanuit de stichting wordt de BV Golfbaan op hoofdlijnen aangestuurd door de stichting). Er vindt 1 x per jaar een algemene ledenvergadering plaats, waarin verschillende onderwerpen ter instemming worden voorgelegd aan de leden. Zo wordt er jaarlijks een begroting opgesteld en tijdens de algemene ledenvergadering voorgelegd aan de leden. Er wordt aan de leden verantwoording afgelegd over het financiële beleid en gerealiseerde resultaten.

Heeft u vragen aan het bestuur? Dan kunt u een e-mail sturen naar bestuur@golfverenigingschinkelshoek.nl

Bestuur