Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2024

Gepubliceerd op: 12-02-2024

Op 25 maart 2024, aanvang 20:00 uur, houdt Golfvereniging Schinkelshoek haar algemene leden vergadering en nodigt hierbij alle leden daarvoor uit.

Op 25 maart 2024, aanvang 20:00 uur, houdt Golfvereniging Schinkelshoek haar algemene

leden vergadering en nodigt hierbij alle leden daarvoor uit. Ter voorbereiding op de vergadering

willen wij u tijdig en volledig informeren over de te behandelen onderwerpen en de inhoud

daarvan. Voor de vergadering willen wij graag onderstaande onder uw aandacht brengen.

Het bestuur legt onder andere verantwoording af over het gevoerde beleid en doet verslag

van de financiële resultaten.

U kunt tijdens de vergadering amendementen indienen op de voorgestelde agendapunten.

Dat kan op de volgende wijze: “Alle leden hebben het recht van amendement betreffende

punten die op de agenda staan. Amendementen en subamendementen moeten door

ten minste vijf leden worden voorgesteld en schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend

tijdens de vergadering”.

Nieuwe agendapunten kunnen tijdens de vergadering niet worden behandeld. Daarvan

zeggen de statuten “Alle leden hebben het recht aan het bestuur voorstellen te doen ter

plaatsing op de agenda van de algemene leden vergadering, doch uiterlijk drie weken voor

de datum van de betreffende vergadering van de leden”. Indien u een voorstel heeft gelieve

dit tijdig kenbaar te maken.

De bij de agenda behorende stukken zijn vanaf 11 maart a.s. beschikbaar via het besloten

deel van de website of via pim.bijl@hotmail.com

Gelet op bovenstaande willen wij de agenda en uitnodigingsbrief u ruim twee weken voor de

vergadering doen toekomen.

Wij zien u graag op 25 maart om 20:00 uur in de horeca van de golfbaan Schinkelshoek.

De inloop is van af 19:30.

Bestuur Golf Vereniging Schinkelshoek


Nieuws overzicht