Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

wedstrijdreglement traditionele bal

De Competitie ‘Traditionele bal Schinkelshoek 2024’ wordt op onderstaande data gespeeld:

Dag

Datum

Donderdag

11 juli

Donderdag

25 juli

Donderdag

8 augustus

Donderdag

22 augustus

Algemeen

Er wordt gespeeld volgens de ‘Rules of Golf’. Elke speler moet op de hoogte zijn van deze regels..

Deelname aan wedstrijden

Inschrijving voor de competitie ‘Traditionele bal’ staat open voor alle leden van de golfvereniging in het bezit van het Golfvaardigheidsbewijs (GVB). Er kunnen aan de competitie ‘Traditionele bal’ maximaal 36 spelers meedoen, op de wedstrijddag zelf maximaal 27 spelers. Elke speler speelt 3 van de 4 wedstrijddagen. De beste 2 resultaten tellen mee voor het klassement.

De deelnemers kunnen uit bovenstaande vier speeldagen hun voorkeur opgeven voor een speeldag waarop zij niet willen/kunnen. Er kan ook geen voorkeur opgegeven worden. De wedstrijdcommissie geeft hier uiteraard de voorkeur aan om zodoende maximale flexibiliteit te hebben in de indeling van de wedstrijden.

De wedstrijd wordt uitsluitend gespeeld met een oranje golfbal. Andere golfballen worden tijdens de wedstrijd niet toegestaan.

De wedstrijden

Starttijden

De startijd van iedere speeldag is 18:30 uur.  De deelnemende spelers ontvangen de flightindeling op de wedstrijddag zelf.  Elke wedstrijd wordt gespeeld over 18 holes op de A-lus, vanaf de standaard tees voor de traditionele bal. De wedstrijdvorm is stableford. De start van de wedstrijd is een shotgun-start d.w.z. alle flights starten gelijktijdig op de verschillende holes van de A-lus. Elke flight bestaat uit drie spelers.

Handicap en scorekaart Scorekaart

De ‘Playing Handicap ‘(PHC) van de deelnemer wordt op iedere wedstrijddag bepaald op basis van de NGF-registratie. Voor leden die hun NGF-registratie niet bij Schinkelshoek hebben, geldt de HCP op hun digitale NGF-pas. Deze digitale pas dient bij aanvang van de wedstrijd overlegd te worden.

In verband met de doorloop zijn het aantal slagen begrensd. Als er voor een speler op een hole geen stablefordpunten meer te verdienen valt, pakt de speler de bal op. Op de wedstrijdkaart vult de speler bij de betreffende hol een netto double bogey in (baanpar+aantal handicapslagen op de betreffende hole+2). Als een speler niet weet wat zijn/haar persoonlijke netto dubbel bogey op een hole is, dan kan op de wedstrijdkaart bij de hole een 11 worden ingevuld.

De speler kan het aantal handicapslagen, dat hij/zij meekrijgt, vinden op de handicapslagentabel op het mededelingenbord.

Na afloop van de wedstrijd dient iedere speler zijn/haar scorekaart, het totaal aantal bruto-slagen ondertekend door zowel speler als marker, in te leveren bij de wedstrijdleiding. Zowel speler als marker zijn verantwoordelijk voor een juist ingevulde en goed leesbare scorekaart. Scorekaarten die niet, onjuist, onleesbaar of niet volledig zijn ingevuld, worden niet opgenomen in de uitslagen.

De bruto hole scores worden na afloop van de wedstrijd door de wedstrijdleiding omgerekend naar een netto wedstrijdresultaat.

De wedstrijden zijn non-qualifying.

Klassement en prijsuitreiking

Afhankelijk van de inschrijvingen zal bepaald worden óf en welke categorieën aangehouden worden.

Er zijn hoofdprijzen voor de winnaars van het klassement.

Bij een gelijk nettoresultaat geldt dat de speler met de lagere PHCP in een categorie als winnaar. Indien de PHCP van spelers met een gelijke score gelijk is, wordt de winnaar bepaald op basis van het laagste aantal slagen over de laatste 9, 6, 3 of 1 holes.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op de laatste wedstrijddag, donderdag 22 augustus. We gaan er van uit dat alle prijswinnaars aanwezig zijn bij de uitreiking.

Geschillen
Wedstrijden worden onder verantwoordelijkheid van de Wedstrijdcommissie georganiseerd. De wedstrijdleiding beslist in gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet.

Vragen

Voor alle vragen over de competitie ‘traditionele bal ‘ kunt u zich uitsluitend wenden tot de wedstrijdcommissie.

E-mailadres wedstrijdleiding:
wedstrijd@golfverenigingschinkelshoek.nl