Baan

De conditie van de baan is binnen de golfsport van essentieel belang. Binnen de verenging is een commissie actief, welke bestaat uit leden die ‘groene vingers’ combineren met een zekere mate van spelinzicht en regelkennis. De taak van de commissie is ideeën aandragen en advies uitbrengen aan Golfbaan Schinkelshoek BV over het onderhoud, de bespeelbaarheid, de inrichting van en veranderingen aan de baan en de aangebrachte markeringen. Ook aan de planning van werkzaamheden wordt bijgedragen.

Voor een goede coördinatie en deskundige inbreng maakt de greenkeeper van de BV deel uit van de commissie.

Onderhoud wordt gepland dat het spelen zo min mogelijk wordt gehinderd. De omvang en aard van de werkzaamheden kan toch voor beperkingen zorgen. Dat is niet altijd te vermijden.

Het belangrijkste doel van de commissie is bij te dragen aan het realiseren en in stand houden van een golfbaan die ‘eerlijk’ is, voor alle leden uitdagingen biedt en niet gauw verveelt. Een baan waar de leden van Schinkelshoek graag spelen.

De leden van de commissie zijn aanspreekbaar en ideeën en opmerkingen zijn altijd welkom. Deze kunnen via mail baancommissie@golfverenigingschinkelshoek.nl, via de brievenbus in de entree van het clubhuis of rechtstreeks aangedragen worden.

Baancommissie

  • Lid

    • Ben Jörgens
  • Voorzitter